Вівторок, 16.10.2018, 14:28
Вітаю Вас Гість | RSS

Лабораторія менеджменту та підручникознавства

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 12-14.12.2012

Головна » 2012 » Грудень » 1 » Яковлєва О. Навчальна література з фізики у сучасній профтехосвіті
01:20
Яковлєва О. Навчальна література з фізики у сучасній профтехосвіті

УДК 373.5.16:53                            

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З ФІЗИКИ У СУЧАСНІЙ ПРОФТЕХОСВІТІ

Ольга Яковлєва, аспірант

м. Кіровоград (Україна)

У статті проаналізовано сучасний стан забезпечення підручниками та посібниками з фізики професійно-технічні навчальні заклади, проведений моніторинг якості навчальних досягнень з фізики на основі атестатів про базову загальну середню освіту, за результатами проведених досліджень запропоновано основні критерії до навчальної літератури для ПТНЗ.

Ключові слова: підручник, критерії, принцип доступності, електронний посібник, моніторинг

 EDUCATIONAL LITERATURE IS FROM PHYSICS IN MODERN VOCATIONAL SCHOOL

In the article the modern state of providing textbooks and manuals of physics is analysed on vocational school, conducted monitoring of quality of educational achievements from physics on the basis of certificates about base education, as a result of the conducted researches basic criteria are offered to educational literature for vocational school

Keywords: textbook, criteria, principle of availability, electronic manual, monitoring

Постановка проблеми.  Відповідно до наказу МОН №1257 від 31.12.09 року затверджено Галузеву цільову програму  "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів". Мета програми: забезпечення професійно-технічних начальних закладів навчальною літературою нового покоління згідно вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. У наказі зазначено, що система навчального книговидання на сьогодні залишається  однією з найбільш актуальних проблем у сфері освіти і вказує на дефіцит сучасних україномовних підручників та навчальних посібників для професійно-технічних навчальних закладів [5].

Однак, за результатами моніторингового дослідження щодо виконання Галузевої цільової програми "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів" визначено, що протягом 2010-2011 років у регіонах України з фізики надруковано «Задачі з фізики з професійним спрямуванням та сільськогосподарським змістом» - узагальнений збірник матеріалів з досвіду роботи викладача фізики та астрономії В.М.Христенка та «Збірник кросвордів з фізики» С.С.Степанчука [9].

Питання забезпечення учнів підручниками обговорювалося у Міністерстві освіти і науки України 24 листопада 2011 року під головуванням першого заступника директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Святослава Серебрянського. Серед питань, які обговорювалися, стали особливості конкурсного відбору підручників, виконання державного замовлення з видання підручників, формування потреби у підручниках залежно від контингенту учнів [8].

29 лютого 2012 року у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту під головуванням директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, О.А.Удода було проведено Всеукраїнський семінар-практикум для відповідальних фахівців за розподіл та доставку підручників до навчальних закладів на тему: «Комплектування бібліотечних фондів шкільних підручників: порядок та перспективи оновлення». На семінарі розглядалися питання удосконалення нормативно–правового забезпечення видання навчальної літератури (О.В.Николюк), перерозподілу навчальної літератури між регіонами

(К.Е.Рисєва) та доцільності впровадження єдиної системи централізованого електронного обліку підручників (Н.В.Атахаджаєва) [6].

Отже, ми вважаємо, що залишається гострою проблема забезпечення професійно-технічних навчальних закладів підручниками і навчальними посібниками з фізики. На нашу думку, актуальним є питання розробки навчальної літератури з фізики для ПТНЗ, яка б характеризувалася доступністю, логічністю, послідовністю  змісту підручників, їх відповідністю принципам дидактики, психолого-педагогічним і методичним вимогам.

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану забезпечення підручниками та посібниками з фізики професійно-технічні навчальні заклади, дослідженні якості навчальних досягнень учнів з фізики на основі атестатів про базову загальну середню освіту та пропозиції  основних критеріїв до навчальної літератури з фізики для ПТНЗ за результатами проведених досліджень.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах  з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році до основних підручників та навчальних посібників відносяться видання, вказані у таблиці 1 [7].

Серед перелічених підручників Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти для використання у вищих навчальних закладах  І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти на 2012/2013 навчальний рік рекомендує підручник Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 кл.        авторів Т.М.Засєкіна, Д.О.Засєкін.

Проте, ці підручники не враховують специфіки навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів: рівня навчальних досягнень, з яким учні проходять навчатися та професійного спрямування. Розглянемо ці питання докладніше.

Проведений нами моніторинг знань учнів з фізики у державному навчальному закладі «Вище професійне училище № 9 м.Кіровограда» на основі базової загальної середньої освіти  (див. рис. 1-2) показав низький рівень оволодіння навчальним матеріалом.  Середній бал навчальних досягнень складає приблизно 6 балів.

На нашу думку, цей факт вказує на важливу роль принципу доступності при складанні підручників та навчальних посібників з фізики для учнів професійно-технічних навчальних закладів. Принцип доступності, або як його ще інколи називають – принцип дохідливості викладання - сформулював ще Я.А.Коменський у «Великій дидактиці» [11]. Цей принцип ґрунтується на поступовому збільшенні труднощів. Основна вимога цього принципу – не допустити непосильного навчання для даної категорії учнів, проводити його таким чином, щоб учні могли свідомо засвоювати загальнонаукові та професійні знання, практичні навички й уміння, повністю використовуючи свої інтелектуальні й фізичні можливості. В іншому разі дидактичний процес матиме тільки формальний характер, може призвести до втрати віри у свої здібності і, відповідно, формувати пасивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності [11].

При написанні підручників і навчальних посібників для учнів професійно-технічних навчальних закладів з врахуванням принципу доступності, необхідно дотримуватись наступних вимог:

- забезпечувати  добір та групування навчального матеріалу з урахуванням вимог навчальної програми та специфіки майбутнього фаху;

– враховувати розумові, емоційно-вольові і фізичні можливостей учнів;

– дотримуватись наукових вимог до організації навчального процесу;

– будувати зміст посібника відповідно до наступних правил: від простого до складного, від відомого до невідомого, від легкого до важкого;

– враховувати виділений на вивчення фізики час відповідно до навчальної програми;

– поступово нарощувати складність теоретичного і практичного матеріалу з фізики;

– формувати різнорівневі завдання [11].

На основі вище перелічених пунктів ми пропонуємо окремо зазначити, що для учнів професій технічного напряму особливого значення набуває така реалізація принципу доступності у підручниках та посібниках з фізики, як врахування професійних знань, практичних навичок і вмінь учнів. Наприклад, при вивченні електродинаміки на другому курсі на основі базової загальної середньої освіти, учні спеціальностей «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» та  «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; кабельник – спаювальник» мають побачити  у підручнику зв'язок із тим матеріалом, який вони засвоїли на першому курсі з спецдисциплін, див. табл.2. Крім цього вони мають містити частину інформації, або посилання на неї, що міститься у відповідних підручниках з фахових дисциплін, які містять знання з фізики, див. табл.3.

Для учнів нетехнічних спеціальностей, які здобувають подвійну професію, що включає напрямок оператора комп’ютерного набору (наприклад, секретар-керівника, оператор комп’ютерного набору; конторський службовець, оператор комп'ютерного набору; контролер Ощадного банку, оператор комп'ютерного набору) ми пропонуємо окремо виділити уточнення принципу доступності, як застосування сучасної комп'ютерної та іншої тренувальної техніки для поглиблення розумових і фізичних здатностей учнів. Такі учні володіють навичками роботи з текстовим та табличним процесорами, графічними редакторами, засобами для розробки мультимедійних презентацій та комп’ютерних публікацій, роботою в Інтернеті. Тому, для учнів таких спеціальностей актуально створити посібник з фізики із завданнями, що мають бути виконані в пакеті офісних програм або за допомогою графічних редакторів. Деякі завдання такого роду запропоновані у схемі 1.

Вони можуть бути як у паперовому варіанті посібників, так і електронні. Проте виділяють наступні переваги електронних підручників та посібників:

-         надання можливості продемонструвати фізичні процеси, явища, події про які на традиційних уроках згадуються, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їх абстрактне мислення;

-         електронні засоби на будь якому етапі уроку можуть легко повернути учня до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод;

-         більшість електронних посібників містять іменні покажчики та словники, що дає змогу за необхідності швидко повторити фізичні поняття, принципи, процеси, провідні ідеї що вивчалися раніше;

-         показувати наочні яскраві фізичні демонстрації, які без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються;

-         використання електронних посібників з фізики дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу [2];

-         вивчення матеріалу може бути не пов’язано з часовими межами;

-         дозволяє розвивати навички самостійної роботи учнів;

-         структура посібника дозволяє встановлювати контроль над вивченням відповідних блоків тем [10].

Відомі два види електронних підручників та посібників з фізики. Перший тип включає електронні навчальні видання, які є електронними копіями друкованих видань з фізики. Найчастіше такий варіант не враховує комп’ютерних можливостей подачі матеріалу. Міністерство освіти і науки надає електронні версії рекомендованих підручників з фізики і їх легко можна знайти за допомогою Інтернету.

Другий тип електронних підручників та посібників з фізики включає мультимедійні та гіпертекстові технології, має можливість здійснювати інтеграцію великих обсягів різної за природою інформації.

Електронні посібники з фізики, які можуть бути використанні у ПТНЗ, пропонує, наприклад, Науково-методичний центр дистанційного навчання Національної Академії Педагогічних Наук України при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Підручник включає в себе теми програми другого курсу на основі базової загальної середньої освіти. Кожна тема містить презентацію, в якій надаються визначення основних понять цієї теми, формули, графіки, схеми, анімації фізичних процесів. Також підручник містить цікаві факти з історії фізичних досліджень, перспективні напрями розвитку фізики за відповідними темами. Кожна тема завершується тестами для самоперевірки знань, засвоєних при її вивченні [4].

Цікаві електронні посібники "Молекулярна фізика. Властивості речовини. Основи термодинаміки" та "Електромагнітна індукція" пропонує Головний центр довузівської підготовки Вінницького національного технічного університету [4]. Ці посібники містять: понятійний апарат, історичні відомості, відео, анімації, презентації, тренувальні вправи, перевірку знань, джерела та посилання для додаткового вивчення. Вказані посібники можуть бути використані під час вивчення загального курсу фізики на першому і другому курсах на основі базової загальної середньої освіти, або при вивченні спецкурсів учнями технічних спеціальностей на основі повної загальної середньої освіти. Наприклад, посібник "Електромагнітна індукція" доречно використати при вивченні спецкурсу фізики учнями професії «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; кабельник-спаювальник» на базі повної загальної середньої освіти та молодшими спеціалістами за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки» на II курсі.

Висновки. Традиційно, підвищення якості навчання фізики вирішується лише шляхом передачі знань від викладача до учня або студента. Акцентування уваги на роботі учня із підручником принципово підвищує організацію навчально-виховного процесу. Це сприятиме формуванню в учня здібностей до саморозвитку, збільшує об’єм професійних знань, розвиває вміння вчитися і сприяє адаптації до професійної діяльності у сучасному світі.

Створення електронного підручника – окрема нова галузь педагогіки. Розмаїття моделей "ідеального підручника" спричиняє постійні дебати довкола цього процесу. Різні фахівці по-різному уявляють собі якісний підручник [1].  Ми вважаємо, що проведений нами аналіз та доповнення, запропоновані до критеріїв побудови навчальної літератури з фізики для ПТНЗ та запровадження електронного підручника сприятиме  підвищенню ефективності та якості освіти  у навчальних закладах I-II рівня акредитації. Подальші дослідження плануємо проводити в напрямі розробки навчальних посібників з фізики для учнів професійних училищ зв’язку. 

Література

1.                  Видання сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл (реферат з педагогіки) [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.refine.org.ua/pageid-5757-3.html

2.                  Впровадження ІКТ в сучасний освітній процес [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://fizika67.blogspot.com/2010/10/blog-post_28.html

3.                  Електронні посібники з курсу фізики для учнів 9 та 11 класів (новини) [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://distance.dnu.edu.ua/ukr/news/news_18oct2012_physics.html

4.                   Загальна фізика. Самоосвіта (Головний центр довузівської підготовки Вінницького національного технічного університету [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://fiz.cloudportal.biz/

5.                  Наказ міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2009 року N 1257 Про затвердження Галузевої цільової програми "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів"[Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-galuzevoyi-cilovoyi-programi-pidruchnik-d-doc9766.html

6.                  Напн України О.А.Удода. Всеукраїнський семінар-практикум на тему: «Комплектування бібліотечних фондів шкільних підручників: порядок та перспективи оновлення» [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://govuadocs.com.ua/docs/4/index-23959.html

7.                  Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах  з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році (Офіційний веб-сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти) [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.iitzo.gov.ua/serednya_osvita.html

8.                  Питання забезпечення учнів підручниками обговорювалося у Міністерстві (Архів новин офіційного веб-сайту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України) [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/news/archive-news/88/pitannya-zabezpechennya-uchniv-pidruchnikami-obgovoryuvalosya-u-ministerstvi/

9.                  Результати моніторингового дослідження щодо виконання Галузевої цільової програми «Підручник для професійно-технічних навчальних закладів» на 2010-2012 роки (Офіційний веб-сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти) [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.iitzo.gov.ua/inform_povidomlena.html

10.              Ткаченко С.П. Електронний посібник зі шкільного курсу фізики як засіб навчання// Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Випуск №7, 2011. – с.81-83

11.              Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

Повний текс статті (з таблицями і рисунками): /stattja_jakovlevoji_pro_pidruchniki.doc

Переглядів: 968 | Додав: Олександр | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 3
2  
Доброго дня! Дякую за запитання. Підручник — це книга, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Оскільки професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України, то вимоги, що стосуються побудови шкільних підручників поширюються і на підручники для ПТНЗ. Проте, як зазначено у наказі МОН №1257 від 31.12.09 року Про затвердження Галузевої цільової програми "Підручник для професійно-технічних навчальних закладів", необхідно розробити нове покоління навчальної літератури для професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням сучасних тенденцій оновлення змісту професійно-технічної освіти, впровадження в навчальний процес інноваційних виробничих технологій, Державних стандартів професійно-технічної освіти. На мою думку, важливого значення при побудові підручників для ПТНЗ набувають реалізація таких дидактичних принципів, як наступність, доступність, зв`язок теорії з практикою та наочність.

3  
Дякую за відповідь.

1  
Доброго дня, шановна пані Ольга! Цікавий матеріал. Скажіть, будь ласка, чи є у нормативних документах міністерства якісь спеціальні вимоги до підручників для ПТО. Чи на них поширюються вимоги до шкільних підручників? Те ж саме - стосовно апробації підручників.

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів