Середа, 15.08.2018, 01:31
Вітаю Вас Гість | RSS

Лабораторія менеджменту та підручникознавства

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 12-14.12.2012

Головна » 2012 » Грудень » 11 » Вєтрова А., Чирва І. Апробація навчальної літератури як етап її експертизи в умовах навчально-виховного процесу
17:55
Вєтрова А., Чирва І. Апробація навчальної літератури як етап її експертизи в умовах навчально-виховного процесу

УДК 373.167.1:378.046.4                                   

АПРОБАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЕТАП ЇЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

А.С.Вєтрова директор Петрівського НВК,

І. М.Чирва заступник директора Петрівського НВК

смт Петрове Кіровоградської обл. (Україна)

         Подаються матеріали щодо науково-методичного та організаційного забезпечення експертизи шкільної навчальної літератури на етапі апробації.

         Ключові слова: навчальна література, шкільний підручник, експертиза, апробація навчальної літератури, опорний заклад.

APPROBATION SCHOOL EDUCATIONAL LITERATURE AS A STAGE OF EXAMINATION IN CONDITION OF EDUCATION PROCESS

         Submitted materials of science-methodologies and organization providing examination of school educational literature on stage of approbation

         Keywords: educational literature, textbook, examination, approbation of educational literature, supporting pledge.

         Постановка проблеми. З переходом України до нових стандартів в  освіті виникла необхідність забезпечення шкіл підручниками, які б відповідали чинним програмам.

         Сьогодні і учням, і учителям потрібен підручник, який відповідає сучасним освітнім вимогам і дозволяє забезпечити якісне викладання предметів. Питання вибору шкільного підручника – одне з актуальних у сучасному освітньому просторі. Система освіти, яка сьогодні склалася в Україні, вимагає якісної підготовки учня, який може орієнтуватись в інформаційному просторі, аналізувати, синтезувати і використовувати знання. Помічниками у цьому повинні стати сучасні якісні підручники й посібники.

         Мета статті полягає у висвітленні найважливіших аспектів перевірки якості науково-методичного та організаційного забезпечення експертизи шкільної навчальної літератури на етапі її апробації.

         Виклад основного матеріалу. Підручники, створені на якісно новій методичній базі, відіграють надзвичайно важливу роль при реалізації завдань навчально-виховного процесу в умовах оновлення змісту загальної-середньої освіти. Вони пропонують учневі не лише певний навчальний зміст, а й втілюють в теоретичному й практичному матеріалі навчальні моделі, спрямовані на досягнення учнем необхідних життєвих компетентностей, вироблення навичок адаптації в суспільстві.

         Останніми роками видано чимало важливих документів, які регламентують діяльність науковців і педагогів щодо видання нових підручників, поліпшення їх якості. Наразі, проблема якісного підручника,  адаптованого до вікових особливостей учнів, з гарним методичним і дидактичним апаратом залишається ще до кінця не розв’язаною. Однією з головних причин цього є недостатньо якісна апробація підручників, яка щорічно проводиться на базі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Незважаючи на те, що процес апробації чітко регламентований відповідними нормативними документами, у вчителів виникає чимало труднощів стосовно практичної реалізації її завдань, що значною мірою спричинено недостатнім рівнем їхньої готовності до такого виду діяльності.

         Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури є процесом формування професійної готовності до нового виду діяльності, який містить: сумарну характеристику здобутих знань; компетенцію як загальну здатність, засновану на знаннях,  досвіді, цінностях, нахилах, набутих у процесі навчання; готовність як усталене умотивоване прагнення виконати свій обов’язок учителя-предметника, учителя-дослідника. Готовність учителів до апробації шкільної навчальної літератури взаємопов’язана з рівнем їхньої професійної компетентності.

         Професійна готовність учителя до апробації шкільної навчальної літератури як якісний показник рівня підготовленості спеціаліста, може формуватися лише в умовах цілеспрямовано організованої педагогічної діяльності.

Після проведення незалежної, наукової та психолого-педагогічної експертиз проводиться розширена експертиза навчальної літератури. Інколи в науково-методичній літератури її називають «експертизою на робочому місці» або «експертизою в умовах навчально-виховного процесу». У нормативних документах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України така експертиза навчальної літератури називається апробацією [1]

         Петрівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» – опорний навчальний заклад з проведення апробації шкільної навчальної літератури. Проблема закладу: «Запровадження сучасних форм і методів апробації шкільної літератури».

         У системі роботи учителя, який проводить апробацію підручників, важливу роль відіграє методичний супровід.

         Апробація та моніторингові дослідження шкільної навчальної літератури здійснюється за методичними рекомендаціями і матеріалами, які розроблені Кіровоградським ОІППО.

          Однією з ефективних та результативних форм з підготовки учителів до здійснення апробації став обласний постійно діючий науково-практичний семінар для вчителів, що здійснюють апробацію шкільної начальної літератури.

         На районному рівні методичним кабінетом (завідуюча районним методичним кабінетом О. П. Лепська) було проведено семінари-наради для учителів, які апробують навчальну літературу та заступників директорів шкіл, в яких проводилася апробація.

         Координатором роботи щодо здійснення апробації шкільної навчальної літератури у Петрівському НВК стала науково-методична рада (заступник директора з навчально-виховної роботи І. М. Чирва). Науково методична рада – орган, який планує, контролює, координує, стимулює проведення апробації шкільної навчальної літератури. На засіданні ради було визначено вчителів,  які будуть здійснювати апробацію.

         При плануванні методичної роботи НВК було сформульовано мету проведення апробації та визначено етапи проведення, відібрані ті форми,котрі б сприяли якісному її проведенню. Зокрема, круглий стіл, дискусійний клуб, засідання науково-методичної ради, наради при директорові, методичні  оперативки, експрес-огляди методичної літератури, консультування.

         Було проведено широкомасштабне вивчення думки учасників апробації вивчення думки учасників апробації (батьків, учнів, учителів) щодо відповідності науково-методичного рівня навчального видання критеріям якості.

         Апробацію у Петрівському НВК проходили такі підручники:

1.     Г. П. Бевз «Геометрія. 7 клас» (учитель, який проводив апробацію – А. К. Мішура);

2.     О. Глазова «Рідна мова. 7 клас» (учителі, які проводили апробацію – А. С. Вєтрова, О. В. Слободяник, В. А. Кречетова);

3.     Н. Півнюк «Зарубіжна література. 7 клас» (учитель, який проводив апробацію – Л. А. Шашуба).

         У 2011-2012, 2012-2013 навчальному році апробується підручник української мови для 10-го класу, автори О. Глазова, Б. Кузнєцов (учителі, які проводять апробацію Н. П. Митько, О. В. Слободяник)

         Учителі, що апробували літературу, опрацювали результати дослідження та підготували узагальнені звіти, які містили  висновки та рекомендації щодо існуючого рівня якості та подальшого удосконалення шкільної навчальної літератури.

         Відповідно до плану роботи Петрівського НВК як опорного навчального закладу з питань апробації шкільної навчальної літератури заступником директора з навчально-виховної роботи І. М. Чирвою та вчителями, які проводили апробацію, було зібрано й систематизовано науково-теоретичні  матеріали з визначеної проблеми.

         Засідання науково-методичної ради НВК було спрямоване на озброєння педагогів науковою методологією, формами і методами організації роботи учнів із підручником на уроці.

         Одним із ефективних методичних заходів став круглий стіл на тему: «Шкільний підручник як організатор засвоєння нового навчального матеріалу», який був проведений для учителів, які працюють за підручником «Геометрія. 7 клас» (Г. П.Бевз)

         Під час роботи дискусійного клубу учителів-філологів, які працюють за підручниками «Рідна мова. 7 клас» (О. Глазова) та «Зарубіжна література. 7 клас» (Н. Півнюк), було почуто думки вчителів-практиків щодо якості дібраних вправ, завдань, ілюстративних матеріалів.

         На районному семінарі було обговорено проблеми сучасного шкільного підручника у контексті становлення і удосконалення мовної компетентності учнів.

       Чільне місце у підготовці та проведенні апробації шкільної навчальної літератури займає самоосвітня діяльність учителя.

         Своєрідним звітом про результати самоосвітньої роботи учителів у процесі апробації шкільної навчальної літератури стали засідання науково-методичної ради та предметних кафедр, на яких учителі-предметники відзначили, що сучасні підручники відображають нові підходи до реалізації змісту навчальних дисциплін.

         Питання апробації шкільної літератури розглядалося під час проведення семінару-практикуму директорів загальноосвітніх навчальних закладів Петрівського району. Учитель математики А. К. Мішура презентувала свої напрацювання («Шкільний підручник з математики як засіб формування математичних умінь учнів»). Учасники семінару взяли участь у дискусії «Погляд на проблему апробації шкільних підручників». Така форма роботи стала своєрідним обміном думок, напрацювань, рекомендацій між керівниками навчальних закладів району, в яких здійснювалась апробація.

         Висновки. Методичний супровід у системі підготовки вчителів до апробації шкільної навчальної літератури не лише забезпечує високу результативність і якість здійснення апробації, а є одним із чинників підвищення якості навчально-виховного  процесу відповідно до нових стандартів освіти, підвищення професійної компетентності учителя.

Література

1. Жосан О. Е. Система експертизи шкільної навчальної літератури як компонент сучасного підручникознавства [Електронний ресурс]. // режим доступу: http://www.cmsps.edukit.kr.ua/

2. Дидактичні та методичні матеріали для організації та проведення апробації навчальної літератури/ Редкол. [Електронний ресурс] // Інтернет-сайт Кіровоградського обласного інститту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. – Режим доступу: http://koippo.kr.ua/.

3.  Положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад з апробації шкільної навчальної літератури: наказ управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30.03.2007 р. №150//Педагогічний вісник. – 2007. – № 3.

Переглядів: 601 | Додав: Олександр | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів