Середа, 15.08.2018, 01:31
Вітаю Вас Гість | RSS

Лабораторія менеджменту та підручникознавства

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 12-14.12.2012

Головна » 2012 » Грудень » 14 » Пахолівецька М, Шутурмінська В. Роль міської методичної служби у процесі апробації навчальної літератури
01:04
Пахолівецька М, Шутурмінська В. Роль міської методичної служби у процесі апробації навчальної літератури

УДК 373.167.1:378.046.4:371.14

РОЛЬ МІСЬКОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ У ПРОЦЕСІ АПРОБАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Марцеліна Пахолівецька, Віра Шутурмінська

Центр методичної та соціально-психологічної служби

м. Кіровоград (Україна)

Розглядаються основні проблеми якості сучасного шкільного підручника, його оцінювання у навчальних закладах та шляхи удосконалення методичного забезпечення процесу апробації навчальної літератури. 

Ключові слова: навчальна література, шкільний підручник, навчально-методичний комплекс.

The authors examine the basic problem of quality modern textbook, its evaluation in schools and ways to improve methods of approbation process of textbooks.

Keywords: teaching literature, textbooks, educational and methodical complex.

Постановка проблеми. Перехід до нової структури і змісту шкільної освіти потребує сучасного підручника, що має містити найкращий досвід підручників попередніх поколінь та бути моделлю дидактичної та методичної системи сучасності [1; 4]. Підручнику нового покоління приділяється велика увага, оскільки він повинен реалізувати нові освітні технології, що призведуть до підвищення результативності навчально-виховного процесу, розвитку пізнавальних, творчих та інтелектуальних здібностей учнів. 

Шкільний підручник – навчальне видання, яке систематизовано відтворює зміст навчального предмета до офіційно затвердженої або експериментальної навчальної програми. Для учасників навчально-виховного процесу підручник є джерелом інформації, засобом навчання і контролю знань. Відповідно до мети й завдань навчання та рівня освітньої підготовки учнів підручник визначає обсяг і систему знань, що їх належить вивчити школяру [7].

Якісний підручник – запорука якісної освіти, важливий елемент мотивації навчальної діяльності школяра, засіб розширення кола інтересів, самовдосконалення, самоосвіти, що призводить до зростання рівня інтелектуальних можливостей, ініціативності, світ оглядності учня [4; 6].

Для створення якісного підручника, адаптованого до вікових особливостей дитини, з гарним методичним та дидактичним апаратом та з метою забезпечення постійної відповідності навчальної літератури  вимогам державних стандартів базової загальної освіти в Україні створено розгалужену систему його експертизи.

Розглянемо узагальнені відомості про систему експертизи якості навчальної літератури для загальної середньої освіти, що склалася в нашій країні. Наукову експертизу здійснює Національна академія наук України, а психолого-педагогічну – Національна академія педагогічних наук України. Порядок здійснення таких експертиз, розробку критеріїв оцінювання та методики виставлення рейтингів розробляють НАН України та НАПН України. Незалежну експертизу рукопису підручника проводять п'ять експертів. До їх складу з кожного навчального предмета та кожного рівня його змісту навчання входять один науково-педагогічний працівник, а також два методисти і два вчителі відповідного фаху [2].

Після проведення незалежної, наукової та психолого-педагогічної експертиз проводиться розширена експертиза навчальної літератури. Інколи в науково-методичній літератури її називають «експертизою на робочому місці» або «експертизою в умовах навчально-виховного процесу». У нормативних документах Міністерства освіти і науки України така експертиза навчальної літератури називається апробацією.

У двох із чотирьох видів експертизи шкільної навчальної літератури беруть участь, крім науково-педагогічних працівників, методисти районних і міських методичних кабінетів (центрів) та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів.

Технологія апробації шкільної навчальної літератури – це  упорядко­вана система дійцентральних, обласних та місцевих органів управління освітою, закладів післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів, учителів, учнів і батьків щодо дослідження якості програм і підручників (посібників), їх відповідності вимогам державних стандартів початкової загальної, початкової загальної для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та базової і повної загальної середньої освіти з метою удосконалення, схвалення або відхилення навчальних видань [2; 7].

Мета статті – з’ясувати роль міської методичної служби у процесі апробації шкільної навчальної літератури.

Виклад основного матеріалу. Основними параметрами апробації шкільних підручників є: науковість змісту; відповідність завданням програми, вимогам державних стандартів; структура; навчально-методичний апарат; придатність для самостійного використання учнем; доцільність методичного викладу; естетика ілюстративного матеріалу. Але не менш важливим показником рівня якості підручника є чіткість,  лаконічність, доцільність використання графіків, символів, малюнків [7].

Центр методичної та соціально-психологічної служби міста Кіровограда забезпечує апробацію навчальної літератури, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та рекомендацій обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Методистами центру методичної та соціально-психологічної служби надається методична і фахова допомога та здійснюється контроль за проведенням апробації у навчальних закладах міста. Для здійснення апробації навчальної літератури розробляється система заходів щодо правильного і якісного проведення апробації, а саме: наради, семінари, консультації.

В умовах використання особистісно орієнтованих технологій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів поряд з традиційними впроваджуються різні методи активного навчання: моделювання та проблемно-діяльнісні ігри, аналіз конкретних педагогічних ситуацій, тренінги розвитку умінь і навичок, соціально-психологічні, соціально-комунікативні тренінги.

Однією з поширених форм методичної роботи з учителями є групові та індивідуальні консультації з проблем

Інструктивно-методичні наради проводяться для заступників директорів та вчителів окремих фахів, що здійснюють апробацію, семінари – для вчителів та керівників методичних об’єднань навчальних закладів, де проводиться апробація, на яких вивчається нормативна база, науково-методичні засади апробації, розглядаються питання алгоритму її проведення, обговорюються питання щодо вимог до сучасного підручника, поширюється перспективний педагогічний досвід, розробляються методичні рекомендації щодо проведення апробації.   

Підвищенню рівня якості апробації навчальної літератури сприяють опорні заклади з проблем апробації навчальної літератури (комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», комунальний заклад "Навчально-виховне об’єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад "Вікторія-П” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”), які мають відповідну матеріально-технічну базу, керівники та педагогічні працівники яких пройшли спеціальне навчання щодо науково-методичного забезпечення апробації, володіють необхідними технологіями, здійснюють науково-дослідницьку діяльність [8].

Спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського створено потужну дидактичну та методичну базу для проведення науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів, різноманітних засідань для вчителів міста, що сприяє підвищенню рівня апробації навчальної літератури.  

Якість освіти школяра залежить не тільки від якості шкільного підручника, а й психолого-педагогічної майстерності, професіоналізму вчителя [3]. Тому до апробації підручників залучаються вчителі (як правило, вчителі-методисти, вчителі вищої кваліфікаційної категорії, вчителі, що мають звання «старший вчитель»), які володіють прийомами дослідницької роботи.

У місті, під керівництвом центру методичної та соціально-психологічної служби працює творча група вчителів з проблеми «Апробація навчальної літератури: дидактико-методичні аспекти», створена в 2004 році. Членами творчої групи щороку поповнюється банк даних щодо науково-методичного забезпечення апробації підручників, розробляються пам’ятки для роботи з експериментальними підручниками з окремих дисциплін, моделі уроків з апробації навчальної літератури, методичні рекомендації щодо особливостей викладання за експериментальними підручниками.

На практичних заняттях члени групи здійснюють порівняльний аналіз підручників випуску попередніх років та підручника, що апробовується, готують матеріали для контрольних зрізів знань засвоєння учнями навчального матеріалу та вивчення думки вчителів, учнів, батьків щодо якості навчальних підручників, що апробовуються. На завершальному етапі апробації навчальної літератури проводиться аналіз результатів дослідження якості підручників та творчий звіт про хід апробації, розробляються методичні рекомендації щодо викладання за апробованим підручником. Цікавою є робота між засіданнями творчої групи: відвідання та аналіз уроків вчителів, які здійснюють апробацію, індивідуальні консультації на базі центру методичної та соціально-психологічної служби, підготовка презентацій для розгляду на семінарах, нарадах, зустрічі з батьками.

Слід зазначити, що при проведенні заходів, методисти не лише надають перевагу активним та інтерактивним методам роботи, але й наповнюють їх творчим змістом, аналізують їх результативність. Таким чином, методисти виступають у ролі фасилітаторів, надають допомогу в особистісному професійному розвитку вчителів, створюють умови для формування у них здатності набувати новий досвід, усвідомлення значущості нової педагогічної ідеї для вдосконалення освітньої практики.

У 2011/2012 н.р. Центром методичної та соціально-психологічної служби забезпечено проведення апробації 18 підручників на базі 24 навчальних закладів.

За результатами апробації найбільш серйозними недоліками сучасних підручників, на думку її учасників, є те, що вони здебільшого переобтяжені зайвою інформацією, складною термінологією, деякі з них не відповідають чинним програмам, віковим особливостям дітей, мають низку помилок, невисоку якість друку й дизайну, не завжди простежується наступність між підручниками одних авторів. Деяким підручникам бракує вправ на закріплення навчального матеріалу, що не дає можливості учням належним чином засвоїти матеріал та практично його використовувати.

У ході апробації постає ряд проблем, які ускладнюють її процедуру  та знижують ефективність:

-   по-перше, практика засвідчує, що наказ про проведення  апробації надходить із запізненням;

-   по-друге, через неповне фінансування  частина підручників  надходить після початку навчального року, а частина – не надходить взагалі. Тому ні підготуватися належним чином, ні розпочати апробацію вчасно – не маємо змоги.

Крім того, апробація нерідко перетворюється на суто формальний захід, оскільки вона є лише додатковим неоплачуваним навантаженням для вчителів. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту слід звернути на це увагу і вжити необхідних заходів, оскільки таке становище не може не впливати негативно на якість підручників.

Висновки. Апробація навчальної літератури має стати переломним моментом у реформі українського підручникотворення.

Роль міської методичної служби у цьому процесі є вагомою. Науково обгрунтоване та методично забезпечене проведення апробації сприятиме тому, що школа матиме бажаний якісний навчально-методичний комплекс із електронним супроводом на CD-диску. Формування у вчителів готовності до апробації навчальної літератури сприятиме розвитку його професійної компетентності. 

Література

1. Бурда М. І. Теорія шкільного підручника як предмет педагогічного дослідження / Бурда М. І. // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. – К. : «Комп’ютер у школі та сім’ї», 1999. – С. 6–8.

2. Жосан О.Е. Система експертизи шкільної навчальної літератури як компонент сучасного підручникознавства О.Е. Жосан // Вісник післядипломної освіти (УМО НАПН України), 2011. – Вип. 16. – С. 73-78.

3. Жосан О.Е. Підготовка вчителів до апробації навчальної літератури / О.Е. Жосан // Завучу усе для роботи. - 2009. - № 23. – С. 30-39.

4. Кодлюк Я.П. Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти України (1960–2000 рр.): дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Кодлюк Ярослава Петрівна. – Київ, 2005. – 450 с.

5. Лукіна Т.О. Якість українських підручників для середніх загальноосвітніх шкіл: проблеми оцінювання і результати моніторингу : [метод. посіб.] / Т.О. Лукіна. – К. : Академія, 2004. – 200 с.

6. Мадзігон В. Підручник нового покоління: яким йому бути / Мадзігон В. // Підручник ХХІ століття. – 2003. – № 1–4. – С. 41–42.

7. Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2008 р. № 401 [Електронний ресурс] / Інтернет-сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/.

8. Положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад з апробації шкільної навчальної літератури : наказ управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30.03.2007 р. № 150 // Педагогічний вісник. – 2007. – № 3.

Переглядів: 652 | Додав: Олександр | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 1
1  
Доброго дня! Де детальніше можна познайомитись з напрацюваннями Вашої творчої групи вчителів з проблеми «Апробація навчальної літератури: дидактико-методичні аспекти»,

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів